Kurumsal e-İmza için gerekli belgeler

  • Ticaret Sicil Memurluklarından alınan faaliyet belgesinin (son 6 ay içinde) aslı Nüfus cüzdanı,
  • Pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge İmza sirkülerinin fotokopisi
  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu


Bireysel e-İmza için gerekli belgeler

  • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge
  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu